მიმდინარეობს საიტის განახლება

0 ლ
პროდუქციის კატეგორიები


რადიოკავშირის საშუალებები ბრენდი

რადიოკავშირის საშუალებები სიხშირის დიაპაზონი

GM140 UHF MDB90
645.00 ₾
DM 3601 MDM27QNH9LA2AN
1280.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური GM340 VHF
492.00 ₾
CM360 VHF (-G202AP) DM50KNF9AN2AN
620.00 ₾
CM140 UHF
400.00 ₾
AC114U024-VSL
770.00 ₾
AC114N022-VSL
770.00 ₾
TM-271E
620.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური NX3820E
1340.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური TK-8360M2
570.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური TK-8302M2
385.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური TK-860HK
483.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური TK-8189E
948.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური TK-8180E
800.00 ₾
TK-760GM
483.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური TK-7360M
570.00 ₾
საავტომობილო რადიოსადგური TK-7302M
406.00 ₾
TK-7189E
საავტომობილო რადიოსადგური TK-7180E
800.00 ₾