მიმდინარეობს საიტის განახლება

0 ლ

 

 

ჩ ვ ე ნ  შ ე ს ა ხ ე ბ

 

 

შპს „მზე“ 1997 წლიდან წარმატებით ოპერირებს სამომხმარებლო ელექტროტექნიკის, კავშირგაბმულობისა და  მწვანე ენერგიის ბაზარზე. მუდმივი ზრდისა და განვითარების მეშვეობით, იგი ლიდერის პოზიციას იკავებს მთელ საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. აღსანიშნავია, რომ მაღალკვალიფიციური გუნდის, ურყევი ღირებულებების და ძლიერი კოოპერაციების მეშვეობით, შპს „მზე“ მძლავრ და მტკიცე ბრენდად ჩამოყალიბდა, რომელიც მრავალწლიანი ისტორიის შექმნას აგრძელებს.

 

 

ფ ა ს ე უ ლ ო ბ ე ბ ი 

 

 

ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი ღირებულება ინოვაციურ კეთილდღეობაზეა დაფუძნებული, რითაც ყოველდღიურად ვაუმჯობესებთ მომხმარებელთა ცხოვრების ხარისხს. დღევანდელ, დინამიურ სამყაროში, სადაც ცვლილებები ყოველწამიერად მიმდინარეობს, მნიშვნელოვანია მუდმივი წინსვლა და განვითარება, უწყვეტი სწავლა ტრენდებისა და სიახლეების.

 

 

შეუძლებელია, არ აღინიშნოს კომპანიის მიდგომა ჰუმანურ ჭრილთან მიმართებაში, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ პიროვნულ რეალიზაციას, ვქმნით გარემოს, სადაც მთავარი ფასეულობები კომფორტი, თვითგამოხატვა და თანასწორობაა. კომპანიის შიგნით არსებული მჭიდრო ურთიერთობები და მასზე დაფუძნებული კორპორატიული კულტურა ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალაა ბიზნესის წარმატებით ფუნქციონირებისთვის.

 

 

ჩვენი დევიზი პროფესიონალიზმთან მიმართებაში შემდეგნაირია - განურჩევლად როლისა და პოზიციისა, განურჩევლად იმისა, თუ რას აკეთებ ყოველდღიურად, საქმე აუცილებლად უნდა აკეთო გულით, რათა საბოლოო შედეგი ხარისხიანი იყოს და აღიქმებოდე საიმედო კომპანიონად ურთიერთობებსა თუ საქმეში.