მიმდინარეობს საიტის განახლება

0 ლ

AC085N131-MOT
მარაგშია

Brand: Vertex

Part Number: Vertex VX-231 UHF

0.00 ₾
ცალი
-
+
 • აღწერილობა
 • მახასიათებლები
 • აქსესუარები
 • დოკუმენტაცია
 • Reliable UHF Communication: Designed for seamless communication in the UHF frequency range, ensuring clear and consistent audio quality.

 • Durable Construction: Robust and compact design, built to withstand challenging conditions, making it ideal for various professional environments.

 • 16 Programmable Channels: Provides versatility with 16 channels, allowing users to customize communication settings based on specific needs.

 • Adjustable Power Levels (1-5 Watts): Tailor the radio's power output for extended coverage or optimal battery conservation as required by the situation.

 • Efficient Scanning Options: Advanced scanning modes, including dual-channel scanning, streamline monitoring and enhance operational efficiency.

 • Secure Communication: CTCSS/DCS encoding and decoding capabilities ensure secure and interference-free communication.

 • Emergency Call Function: Instantly notify team members in urgent situations, fostering quick response and coordination.

 • Battery-Saving Mode: Maximizes battery life by intelligently managing power consumption during periods of inactivity.

 • Compact and Portable: Designed for on-the-go professionals, the compact size allows for easy portability without compromising features.

 • Versatile Professional Use: Tailored for businesses, security teams, and various professional applications where reliable communication is paramount.