RFID

შესასვლელი – 230 ვოლტი ცვლადი დენი
გამომავალი – 27-28.8 მუდმივი დენი
სიმძლავრე- 40 ამპერი
გამოსასვლელების რაოდენობა – 2
გაბარიტები : 305×230 x108 მმ
წონა : 5.1 კგ

სტაციონარული RFID წამკითხავი მოწყობილობა FX7400

განსათავსებლად, პრაქტიკულ გამოყენებაში და სამართავად მოხერხებული Motorola-ს სტაციონარული FX7400 RFID წამკითხავი მოწყობილობა შესანიშნავად მიესადაგება სიტუაციებს სადაც ოპერატორებს მოუწევთ მუშაობა შეზღუდულ სივრცეში. მოდელი გამოირჩევა კომპაქტური დიზაინით და კორპორატიული დონის ფუქნციებით როგორიცაა: ავოტმატური აღმოჩენა და ინდივიდუალური პარამეტრები დამატებებზე, Ethernet (POE)-ით კვევბა (რაც სადენების გაყვანის დანახარჯების ეკონომიას უწყობს ხელს) და ინფორმაციის გადაცემისთვის გაუმჯობესებული დამატებები. ფუნქციების ეს უნიკალური კომბინაცია FX7400 მოდელს წარმოგვიდგენს როგორც საცალო საწყობების და აქტივების სამართავ შესანიშნავ საშუალებად.

RFID წამკითხავი მოწყობილობა ევროპული სტანდარტებისთვის

XR480 RFID სამკითხავი მოწყობილობის დანერგვით თქვენ ღებულობთ მაღალეფექტურ მიღება-გადაცემის რადიო სიხშირულ კავშირს

RFID-ის წამკითხავი მობილური მოწყობილობა

RD5000 RFID-ის წამკითხავი მობილური მოწყობილობით, თქვენ შესძლებთ გაზარდოთ თქვენი ქსელის წვდომა და მიიღებთ უფრო მეტ ინფორმაციას მატერიაურ-ტექნიკურ მარაგებსა და აქტივებზე. ამ კომპაქტური და დაცული მოწყობილობის ინსტალაცია პრაქტიკულად ნებისმიერ ადგილასაა შესაძლებელი – დასატვირთ ძირითად საშუალებებზე, მობილურ კარტებზე, პორტაბელურ კონვეირებზე და ისეთ ძნელად მისადგომ ტერიტორიებზე სადაც სადენიანი მოწყობილობებს გაუჭერდებათ ოპერირება.

მოწყობილობა შექმნილია უმთავრესად მობილურობის ფუნქციის და მობილური აპლიკაციებისთვის. ეს მოწყობილობა გვთავაზობს უსადენო LAN (ლოკალური ქსელი) კავშირს, რაც საშუალებას გვაძლევს ადვილად მოვახდინოთ მისი იდენტიფიცირება ქსელში. საბოლოო ჯამში მოწყობილობის გამოყენებით ვღებულობ ამა თუ იმ უტყუარ ინფორმაციას, რაც საშუალებას გვაძლევს პროდუქტიულობა და ეფექტურობა ახალ საფეხურამდე ავიყვანოთ.

ხელის  RFID წამკითხავი

Motorola MC9090-Z-ის RFID  წამკითხავით დაცული მობილური კომპიუტერი თქვენს პერსონალს მისცემს საშუალებას მოახდინონ მონაცემთა შეგროვება RFID ეტიკეტებიდან, 1D, 1D – 2D  ბარკოდებით და სურათებით დამთავრებული. მოქნილი ხელის მობილური კომპიუტერი მოგცემთ საშუალებას წაიკითხოთ RFID ეტიკეტები და ბარკოდები ისეთ ადგილებში სადაც წაკითხვა ფიქსირებულ წამკითხავებს არ ხელეწიფებათ.

ეს მოდელი შექმნილია MOTOROLA-ს მოწინავე RFID ტექნოლოგიურ ბაზაზე.  მოწყობილობა გამოადგება თქვენს მუშაკებს მისი დაცული დიზაინი იძლევა შეუფერხებელი მუშაობის შესაძლებლობას.

RFID წამკითხავი პორტატული მოწყობილობა 

MC3190-Z მოდელი წარმოადგენს ბიზნეს კლასის RFID წამკითხავ მოწყობილობას, რომელიც შემქნილია სპეციალურად RFID ტექნოლოგიის დემონსტრირებისთვის. მისი გამოყენება ძირითადად ხდება სამრეწველო ზონებში და სხვდასხვა ოფისებში, სადაც პერსონალს მომხმრარებლებთან უწევთ უშუალო მუშაობა.

მოწყობილობის მაღალგამძლეობის კორპუსი და პროდუქციულობის დონე – Motorola-ს სამრეწველო მოწყობილობების მთავარი განმასხვავებელი შტრიხებია. მოწყობილობას გააჩნია მაღალეფექტური RFID მოდული, რომელიც უზუნველყოფს მაღალგამტარიანობას და წაკითვხვა/რეგისტრაციის მაღალ სისწრაფეს.

თუ ზემოთ ჩამოთვლილ აღწერილობას დავუმატებთ ინოვაციურ ანტენას, მივიღებთ მრავალფუნქციურ, მობილურ მოწყობილობას რომელსაც შეხვდებით, როგორც საცალო ვაჭრობის წერტილებში, ასევე ჯანდაცვის დაწესებულებებსა თუ სხვა ოფისებში.

ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი მომავალი თაობის ჰიბრიდული საპრეზენტაციო მოწყობილობა ინტეგრირებული FRID-ით.

The DS9808-R სკანერი, Motorola-ს მიერ წარმოდგენილი ნოვატორული უმაღლესი კლასის პროდუქცია. ეს მოდელი არა მარტო პირველი შერწყმაა 1D/2D ტიპის ბარკოდების წასაკითხი მოწყობილობისა და RFID ტექნოლოგიის, არამედ წარმოადგნეს RFID-ის ახალ კატეგორიას – პირველი კომბინირებული ხელის ან სტაციონარული გამოყენების UHF RFID მოწყობილობა. UHF RFID დამატებით, The DS9808-R მოდელი გვთავაზობს ტოფოდაფიქსირების ახალ ტექნოლოგიას – 1D /2D ბარკოდების და ხელმოწერების სწრაფი აღწმის სიჩარეს.  ხელმისაწვდომია შემდეგ ქვეყნებში: აშშ; კანადა და მექსიკა.

Motorola-ს RFID  წამკითხავით აღჭურვილი დაცული მობილური კომპიუტერი MC9090-G თქვედნს პერსონალს მისცემს საშუალებას მოახდინონ მონაცემთა შეგროვება RFID ეტიკეტებიდან, ბარკოდებიდან და სურათებიდან. მოქნილი ხელის მობილური კომპიუტერი მოგცემთ საშუალებას წაიკითხოთ RFID ეტიკეტები და ბარკოდები ისეთ ადგილებში სადაც წაკითხვა ფიხირებულ წამკითხავებს არ ხელეწიფებათ.

ეს მარტივი მოწყობილობა გამოადგება თქვენს მუშაკებს, რომლებიც მუშაობენ წარმოების ხაზზე, საწყობში, დამტვირთავზე, თუ ეზოში, მისი დაცული დიზაინი იძლევა შეუფერხებელი მუშაობის შესაძლებლობას.