ბარკოდების წასაკითხი მინი მოწყობილობები

ბარკოდების წასაკითხი სტაციონარული მოწყობილობა MiniScan MS954

Symbol MS954, ერთერთი ყველაზე კომპაქტური, მჩატე და ეფექტური სტაციონარული სკანერია ბაზარზე, იდეალურად მიესადაგება შეზღუდული სივრცეში გამოყენებას, მაგალითისთვის: გაზეთების ჯიხურებში; მანკომატებში; სამედიცინო დიაგნოსტირული აღწურვილობის გარემოში; სათამაშო მოწყობილობებში; შესვლის საკონტროლებლად და სხვა.

სკანირების კუთხე 47° ან 35°-ია. ინტეგრირებული ინტერფეისი RS-232. 1D ტიპის ყველა ბარკოდების წაკითხვა/რეგისტრაცია, მათ შორის ცუდად და მკრთალად დაბეჭდილებიც.

ბარკოდების წასაკითხი სტაციონარული მოწყობილობა MiniScan MS4400 

MS4400 დღესდღეობით ერთერთი ყველაზე მცირე ზომის სკანერია CCD ტექნოლოგიით (ფოტო სენსიტიური ნახევრადგამტარი მატრიცა). მოწყობილობა კითხულობს 1D და 2D bar ტიპის ყველა ბარკოდებს, გააჩნია ფოტო ფიქსირების და პირდაპირი მარკირების ფუნქციაც DPM . ფიზიკური ზომის სიმცირის გამო, მოწყობილობის გამოყენება ძალზე მოსახერხებელია პატარა სივრცეში როგორიცაა – საგაზეთო კიოსკებიდან და სხვადასხვა სალარო ტერმინალებიდან, სამედიცინო დიაგნოსტირუკ აღჭურვილობამდე.

სკანირების სპეციფიკური რეჟიმი საშუალებას გვაძლევს ინფორმაციის სწრად და საიმედო რეგისტრაცია/წაკითხვას მიუხედავად იმისა თუ ვის ხელთაან მოწყობილობაა – თანამშრომელი თუ მომხმარებელი.

ბარკოდების წასაკითხი სტაციონარული მოწყობილობა MiniScan MS4400 

MiniScan MS32xx იყენებს უნიკალურ მაღალი სიჩქარის მრავალსიბრტყულ სკანირების სქემას, რომელიც უზუნველყოფს 1D ტიპის ბარკოდების და სხვა სიმბოლოების, სწრაფ და ზუსტ სკანირებას თითქმის ყველა რაკურსში. მოდელი გვთავაზობს წაკითხვა/რეგისტრაციის მოქნილილობას თითქმის ყველას გარემოში – უბრალო და ეკონომიური საშუალება OEM  მოწყობილობების გასაუმჯობესებლად. MS32xx მინი მოწყობილობა

მცირე ზომები ის ფაქტორია რომელიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს მოწყობილობის მიმზიდველობაში როდესაც საქმე ეხება მის გამოყენებას საგაზეთო კიოსკებში, სხვადასხვა სალარო ტერმინალებთან და სხვა.

ბარკოდების წასაკითხი სტაციონარული მოწყობილობა MiniScan MS4400 

MiniScan MS22xx ითავსებს სკანირების 4 სქემას, მათ შორის მრავალსიბრტყულსაც სიმბოლოების და ბარკოდების სწრაფად წასაკითხავად. ასეთი უნივერსალურობა მინიმუმამდე ამცირებს მოთხოვნას სკანერის დამიზნებას ბარკოდებზე, რაც თავისმხრივ ხელს უწობს გამოუცდელ თანამშორმლებსაც კი ეფექტურ მუშაობაში. “ინტელექტუალური” ფიქსელების ჰორიზონტალური სკანირების ხაზი ბრწყინვალედ უმკლავდება 2D ცუდად დაბეჭდილ და მკრთალ სიმბოლოების რეგისტრირებასაც. კორპუსის გამძლეობის გამო მოწყობილობის გამოყენება ძალზე მოსახერხებელია ისეთ პატარა სივრცეებში როგორიცაა: საგაზეთო კიოსკებიდან  სხვადასხვა სალარო ტერმინალებიდან და სხვა.

ბარკოდების წასაკითხი სტაციონარული მოწყობილობა MiniScan MS12XX 

კომპაქტური და უნივერსალური სტაციონარული სკანერების ეს სერია წარმოდგენილია ორ ვარიანტად: FZY და WA.

FZY ვერსია,  უზუსტო ლოგიკის ბაზაზე მშვენივრად მიესადაგება 1D ბარკოდების ხარისხიან სკანირებას, მათ შორის ცუდად დაბეჭდილ და მკრთალ ვარიანტებშიც კი. სტაციონარული სკანერის რეჟიმში FZY მოდელები მშვენივრად მიესადაგება ისეთ ზონებში გამოყენებას როგორიცაა სასაწყობო მეურნეობები, ინდუსტრიული ზონა, სატრანსპორტო კომპანიებში, კონვეირებში, ბიბლიოთეკებში და ისეთ სიტუაციებში როცა საჭიროა საიმედო და ხარისხიანი რეგისტრირება-იდენტიფიკაცია.

WA მოდული კარგად მეეწყობა OEM აპლიკაციებს როგორიცაა: დიაგნოსტიკური მოწყობილობა, სამედიცინო ინსტრუმენტები, კიოსკები, რობოტიზორენილი აღჭურვილობა და ლატარიის ტერმინალები.