ფართო გამოყენების ბარკოდების წასაკითხი მოწყობილობები

ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი მომავალი თაობის ჰიბრიდული საპრეზენტაციო მოწყობილობა ინტეგრირებული FRID-ით.

The DS9808-R სკანერი, Motorola-ს მიერ წარმოდგენილი ნოვატორული უმაღლესი კლასის პროდუქცია. ეს მოდელი არა მარტო პირველი შერწყმაა 1D/2D ტიპის ბარკოდების წასაკითხი მოწყობილობისა და RFID ტექნოლოგიის, არამედ წარმოადგნეს RFID-ის ახალ კატეგორიას – პირველი კომბინირებული ხელის ან სტაციონარული გამოყენების UHF RFID მოწყობილობა. UHF RFID დამატებით, The DS9808-R მოდელი გვთავაზობს ტოფოდაფიქსირების ახალ ტექნოლოგიას – 1D /2D ბარკოდების და ხელმოწერების სწრაფი აღწმის სიჩარეს.  ხელმისაწვდომია შემდეგ ქვეყნებში: აშშ; კანადა და მექსიკა.

ორგანზომილებიანი ბარკოდების ჰიბრიდული საპრეზენტაციო მოწყობილობა Symbol DS9808 

DS9808 საშუალებას გვაძლევს ფუნქციონალურობის შემდეგ ეტაპზე ავიყვანოთ სალარო ტერმინალების მუშაობა. მოწყობილობას გააჩნია უნიკალური ფორმ-ფაქტორი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს როგორც ხელის ასევე სტაციონარული ექსპლუატაციის. DS9808-ში რეალიზებულია სკანირების უახლესი ტექნოლოგიები, რომელიც უმოკლეს დროში გვაძლევს საშუალებას, როგორც 1D, ასევე 2D ტიპის ბარკოდების რეგისტრაციის, ამასთანავე შესაძლებელია ბარკოდების იდენტიფიცირება მობილური ტელეფონებსი ეკრანებიდან, ხელმოწერების და სურათების დაფიქსირებაც. მოწყობილება რეალიზებულია 2 ვერსიად: სკანირების სტანდარტული (SR) და გადიდებული (LR) მანძილებით. სკანირების დონის რეგილირება შესაძლებელია ორივე ვერსიის მოდელებში, როგორც ხელის, ასევე სტაციონარულ რეჟიმში შემთხვევითი სკანირების თავიდან ასაცილებლად. DS9808 ამკვიდრებს ახალ სტანდარტს ამ ტიპის მოწყობილობებში, რომლებიც ძირითადად საცალო ვაჭრობაში გამოიყენება.

ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი ფართო გამოყენების მოწყობილობა Symbol LS9203i 

Symbol LS9203i მოდელი იდეალურად მიესადაგება პატარა საცალო ოპერაციებს და მცირე ზომის საწარმოების, რომლებიც დამოკიდებულები არიან და მოითხოვენ ინფორმაციის რეგისტრაციის ავტომატურ რეჟიმს. მაღალი კლასის ოპტიკა მთავარი განმსაზღვრელია ინფორმაციის სწრაფი და საიმედო დაფიქსირების, ხმამაღალი სიგნალი (85 dBa) ხელს უწყობს რეგისტრაციის საიმედოობას. მოწყობილობის ექსპლუატაცია შესაძლებელია როგორც ხელის, ასევე ავტომატურ რეჟიმში. LS9203i მოდელს შეუძლია როგორც სტანდარტული ბარკოდების დაფიქსირება, რომლებიც ძირითადად ვაჭრობაში გამოიყენება, ასევე წვრილი და მსხვილ კოდების რეგისტრაციაც.


ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი საპრეზენტაციო მოწყობილობა Symbol LS7708

 

LS7708 მოდელი საშუალებას გვაძლევს სწრაფი და ზუსტი სკანირების საშუალებას რაც მომხმარებელს ეზმარება დროის და ფულადი რესურსის დაზოგვაში. მოწყობილობა იდეალურად მიესადაგება ექსპლიუტაციის ისეთ რეჟიმებს როგორიცაა “სტაციონარული სკანირება” და “უძრავი ბარკოდი”. მოხერხებული დიზაინი, სკანირების შედარებით დიდი ფანჯარა და მოქნილი მართვადობა საკმაოდ უადვილებს მუშაობას მოლარეს რომელიც მაქსიმალურ კონცეტრაციას ახდენს არა მოწყობილობის გამოყენებაზე არამედ მომხმარებლის მომსახურებაზე. მოწყობილობის მოქნილი ადაპტაცია ყველაზე სტრესულ და დაძაბულ სამუშაო სიტუაციებში საბოლოო ჯამში გვაძლევს ეკონომიურ გამოსავალს საშუალო და დიდი ზომის საცალო სავაჭრო ვითარებებში.

ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი სადენიანი მოწყობოლობა ჯანდაცვის სფეროს ორგანიზაციებისთვის DS6707-HC

ეს მოდელი საშუალებას აძლევს საავადმყოფოებს და მცირე კლინიკებს ავტომატიზირებულ იქნას ინფორმაციის შეგროვება პაციენტზე, დროის ეკონომია, ანალიზების შეგროვება, პაციენტების რეგისტრაცია, კვების რაციონის კონტროლი, შეცდომის დაშვების ალბათობა შემცირება და სხვა. მოწყობილობის პრაქტიკულმა გამოყენებამ დაამტკიცა, რომ ის მნიშვნელოვნად ამცირებს რისკებს როგორც საავადმყოფოს, ასევე პაცოენტისთვის, რაც გამოიხატება დაწვრილებითი ინფორმაციის რეგისტრირების და დაფიქსირების საიმედობაში, ჯანდაცვის სფეროს ნორმატიული მოთხოვნების უზრუნველყოფაში და სხვა. მოწყობილობიაში რეალიზებულია როგორც ორგანზომილებიან ბარკოდების წაკითხვის ფუნქცია, ასევე დოკუმენტების აღქმის ფუქნცია და ციფრული ფოტოკამერაც რაც საშუალებას აძლევს ჯანდაცვის სფეროში მომიშავე პერსონალს, დროის ეკონომიით, ადგილზევე მოახდინონ ნებისმიერი ტიპის ბარკოდის წაკითხვა/რეგისტრაცია და გამოსახულებების თუ ხელმოწერების დაფიქსირება.

ორგანზომილებიანი ბარკოდების წაკითხვის უსადენო მოწყობილება აღჭურვილი Bluetooth  ფუნქციით

DS6878-SR მოდელი უზუნველყოფს ინფორმაციის წაკითხვა/რეგისტრაციის მაღალ ხარისხს და დანიშნულია ყოველდღიური პროცესების ოპტიმიზაციისთვის. მოხერხებულ და მოხმარებაში ადვილ მოწყობილობას შეუძლია ყველა ტიპის ბარკოდების წაკითხვა/რეგისტრაცია როგორც ეტიკეტების ზედაპირიდან, ასევე მობლიური ტელეფონების ეკრანებიდანაც. დასამუხტი საპრეზენტაციო დაფა დამატებით შესაძლებლობებს გვთავაზობს: ფოტოსურათების, ხელმოწერების და დოკუმენტების წაკითხვა/რეგისტრაცია, სიმბოლოების ოპტიკური ამოცნობის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ტექსტის დაფიქსირებას დიდ ტექსტში, მაგნიტური სიმბოლოების რეგისტრაცია ჩეკების ქვედა ნაწილში არსებული ციფრების დაფიქსირებისთვის და სხვა.

ორგანზომილებიანი ბარკოდების წაკითხვის უსადენო მოწყობილება მართვის მოწმობების წაკითვის ფუნქციით

 

DS6878-SR მოდელი უზუნველყოფს ინფორმაციის წაკითხვა/რეგისტრაციის მაღალ ხარისხს და დანიშნულია ყოველდღიური პროცესების ოპტიმიზაციისთვის. მოხერხებულ და მოხმარებაში ადვილ მოწყობილობას შეუძლია ყველა ტიპის ბარკოდების წაკითხვა/რეგისტრაცია როგორც ეტიკეტების ზედაპირიდან, ასევე მობილური ტელეფონების ეკრანებიდანაც. მართვის მოწმობის ბარკოდის სწრაფი წაკითხვა/რეგისტრაცია საშუალებას იძლევა მოკლე დროში მივიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა დანიშნულებისთვის. დასამუხტი საპრეზენტაციო დაფა დამატებით შესაძლებლობებს გვთავაზობს: ფოტოსურათების, ხელმოწერების და დოკუმენტების წაკითხვა/რეგისტრაცია, სიმბოლოების ოპტიკური ამოცნობის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ტექსტის დაფიქსირებას დიდ ტექსტში, მაგნიტური სიმბოლოების რეგისტრაცია ჩეკების ქვედა ნაწილში არსებული ციფრების დაფიქსირებისთვის და სხვა.

მოწყობილობის საერთო დანიშნულებაა სამედიცინო შეცდომებიs პრევენცია, პაციენტთა უსაფრთხოების და მოვლის ხარისხის გაზრდა. უკაბელო ორგანზომილებიანი სკანერი Motorola DS6878-HC საშუალებას აძლევს კლინიკებს გააუმჯობესონ  მონაცემთა სიზუსტე, შეგროვების ავტომატიზირებული პროცესი და  გააუმჯობესონ კომპანიის პროდუქტიულობა და გაამარტივონ ყოველდღიური პროცესები პაციენტების პალატებში, ლაბორატორიებსა თუ აფთიაქებში. ანალოგის არ მქონი ფუნქციების ნაკრები აკმაყოფილებს ჯანდაცვის ობიექტების მოთხოვნებს. ინტუიციური და ერგონომიური დიზაინი შერწყმულია ბარკოდების რეგისტრაციის სწრაფ და საიმედო ფუნქციებთან, რაც ხელს უწყობს პერსონალს ყურადღბის მაქსიმალურ კონცენტრაციას პაციენტზე და არა მოწყობილობებზე. DS6878 HC თავსებადია პოპულარული “Bedside Meds” ადმინისტრაციულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, Cerner, Epic, Siemens, Eclipsys და Meditech-თან.

ხელის ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი მოწყობილობა

The DS6708-DL მოდელში კომბინირებულია Motorola-ს სტანდარტული DS6708 მოდელი და მრავალ ფუნქციური ორგანზომიელებიანი ბარ კოდების სარეგისტრაციო მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას აძლებს მომხმარებელს ამერიკული სტანდარტის მართვის მოწმობის PDF-417 ტიპის ბარ კოდების წაკითხვას და სხვადასხვა აპლიკაციებისთვის ინფორმაციის მომზადებას. რადგანაც ინფორმაციის ანალიზს ახდენს თვითონ სკანერი და ინფორმაციის საბოლოო ფორმაზე კონტროლი მომხმარებლის ხელშია, ამ მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელი და მოხერხებულია სხვადასხვა სიტუაციურ გარემოებებში.

ციფრული ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი DMP მოწყობილობა

Symbol DS6707-DP ფართო გამოყენების მოწყობილობაა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ინფორმაციის რეგისტრაციისას ოპერატორის მოქმედების მაქსიმალურ მობილურობას. ამ მოდელს შეუძლია ყველა ტიპის ბარკოდების, სხვადასხვა გამოსახულების და პირდაპირი მარკირების აღქმა-რეგისტრაცია.  ეს მოწყობილობა იდეალურად მიესადაგება ისეთ წარმოებებს, სადაც დანერგილია ბარკოდირების და რეგისტრაციის სხვადასხვა ტექნოლოგიები. მაგალითისთვის: ჯანდაცვა, მანქანათმშენებლობა და სხვა. DS6707-DP მოწყობილობის გამოყენებით თქვენს თანამშრომლებს საშუალება ექნებათ დააფიქსირონ და დაარეგისტრირონ ესა თუ ის ინფორმაცია სწორ დროს და აგილას, რაც საგრძნობლად გაზრდის შრომის პროდუქტიულობას, ხოლო მოწყობილობის საიმედოობა რეალურად ცვლის შეცდომის დაშვების ალბათობას.