ბარკოდების წასაკითხი და RFID მოწყობილობები

შესასვლელი – 230 ვოლტი ცვლადი დენი
გამომავალი – 27-28.8 მუდმივი დენი
სიმძლავრე- 40 ამპერი
გამოსასვლელების რაოდენობა – 2
გაბარიტები : 305×230 x108 მმ
წონა : 5.1 კგ

სტაციონარული RFID წამკითხავი მოწყობილობა FX7400

განსათავსებლად, პრაქტიკულ გამოყენებაში და სამართავად მოხერხებული Motorola-ს სტაციონარული FX7400 RFID წამკითხავი მოწყობილობა შესანიშნავად მიესადაგება სიტუაციებს სადაც ოპერატორებს მოუწევთ მუშაობა შეზღუდულ სივრცეში. მოდელი გამოირჩევა კომპაქტური დიზაინით და კორპორატიული დონის ფუქნციებით როგორიცაა: ავოტმატური აღმოჩენა და ინდივიდუალური პარამეტრები დამატებებზე, Ethernet (POE)-ით კვევბა (რაც სადენების გაყვანის დანახარჯების ეკონომიას უწყობს ხელს) და ინფორმაციის გადაცემისთვის გაუმჯობესებული დამატებები. ფუნქციების ეს უნიკალური კომბინაცია FX7400 მოდელს წარმოგვიდგენს როგორც საცალო საწყობების და აქტივების სამართავ შესანიშნავ საშუალებად.

RFID წამკითხავი მოწყობილობა ევროპული სტანდარტებისთვის

XR480 RFID სამკითხავი მოწყობილობის დანერგვით თქვენ ღებულობთ მაღალეფექტურ მიღება-გადაცემის რადიო სიხშირულ კავშირს

RFID-ის წამკითხავი მობილური მოწყობილობა

RD5000 RFID-ის წამკითხავი მობილური მოწყობილობით, თქვენ შესძლებთ გაზარდოთ თქვენი ქსელის წვდომა და მიიღებთ უფრო მეტ ინფორმაციას მატერიაურ-ტექნიკურ მარაგებსა და აქტივებზე. ამ კომპაქტური და დაცული მოწყობილობის ინსტალაცია პრაქტიკულად ნებისმიერ ადგილასაა შესაძლებელი – დასატვირთ ძირითად საშუალებებზე, მობილურ კარტებზე, პორტაბელურ კონვეირებზე და ისეთ ძნელად მისადგომ ტერიტორიებზე სადაც სადენიანი მოწყობილობებს გაუჭერდებათ ოპერირება.

მოწყობილობა შექმნილია უმთავრესად მობილურობის ფუნქციის და მობილური აპლიკაციებისთვის. ეს მოწყობილობა გვთავაზობს უსადენო LAN (ლოკალური ქსელი) კავშირს, რაც საშუალებას გვაძლევს ადვილად მოვახდინოთ მისი იდენტიფიცირება ქსელში. საბოლოო ჯამში მოწყობილობის გამოყენებით ვღებულობ ამა თუ იმ უტყუარ ინფორმაციას, რაც საშუალებას გვაძლევს პროდუქტიულობა და ეფექტურობა ახალ საფეხურამდე ავიყვანოთ.

ხელის  RFID წამკითხავი

Motorola MC9090-Z-ის RFID  წამკითხავით დაცული მობილური კომპიუტერი თქვენს პერსონალს მისცემს საშუალებას მოახდინონ მონაცემთა შეგროვება RFID ეტიკეტებიდან, 1D, 1D – 2D  ბარკოდებით და სურათებით დამთავრებული. მოქნილი ხელის მობილური კომპიუტერი მოგცემთ საშუალებას წაიკითხოთ RFID ეტიკეტები და ბარკოდები ისეთ ადგილებში სადაც წაკითხვა ფიქსირებულ წამკითხავებს არ ხელეწიფებათ.

ეს მოდელი შექმნილია MOTOROLA-ს მოწინავე RFID ტექნოლოგიურ ბაზაზე.  მოწყობილობა გამოადგება თქვენს მუშაკებს მისი დაცული დიზაინი იძლევა შეუფერხებელი მუშაობის შესაძლებლობას.

RFID წამკითხავი პორტატული მოწყობილობა 

MC3190-Z მოდელი წარმოადგენს ბიზნეს კლასის RFID წამკითხავ მოწყობილობას, რომელიც შემქნილია სპეციალურად RFID ტექნოლოგიის დემონსტრირებისთვის. მისი გამოყენება ძირითადად ხდება სამრეწველო ზონებში და სხვდასხვა ოფისებში, სადაც პერსონალს მომხმრარებლებთან უწევთ უშუალო მუშაობა.

მოწყობილობის მაღალგამძლეობის კორპუსი და პროდუქციულობის დონე – Motorola-ს სამრეწველო მოწყობილობების მთავარი განმასხვავებელი შტრიხებია. მოწყობილობას გააჩნია მაღალეფექტური RFID მოდული, რომელიც უზუნველყოფს მაღალგამტარიანობას და წაკითვხვა/რეგისტრაციის მაღალ სისწრაფეს.

თუ ზემოთ ჩამოთვლილ აღწერილობას დავუმატებთ ინოვაციურ ანტენას, მივიღებთ მრავალფუნქციურ, მობილურ მოწყობილობას რომელსაც შეხვდებით, როგორც საცალო ვაჭრობის წერტილებში, ასევე ჯანდაცვის დაწესებულებებსა თუ სხვა ოფისებში.

ორგანზომილებიანი ბარკოდების წასაკითხი მომავალი თაობის ჰიბრიდული საპრეზენტაციო მოწყობილობა ინტეგრირებული FRID-ით.

The DS9808-R სკანერი, Motorola-ს მიერ წარმოდგენილი ნოვატორული უმაღლესი კლასის პროდუქცია. ეს მოდელი არა მარტო პირველი შერწყმაა 1D/2D ტიპის ბარკოდების წასაკითხი მოწყობილობისა და RFID ტექნოლოგიის, არამედ წარმოადგნეს RFID-ის ახალ კატეგორიას – პირველი კომბინირებული ხელის ან სტაციონარული გამოყენების UHF RFID მოწყობილობა. UHF RFID დამატებით, The DS9808-R მოდელი გვთავაზობს ტოფოდაფიქსირების ახალ ტექნოლოგიას – 1D /2D ბარკოდების და ხელმოწერების სწრაფი აღწმის სიჩარეს.  ხელმისაწვდომია შემდეგ ქვეყნებში: აშშ; კანადა და მექსიკა.

კითხულობს ნებისმიერ 1D ტიპის ბარკოდებს, დაზიანებულს და დაბინძურებულსაც კი. მყარი კონსტრუქციის ამ მოწყობილობაში გამოიყენება თავისებური ლოგიკა ინფორმაციის სწრაფი და საიმედო რეგისტრაციისთვის. სპეციალური დამადასტურებელი რეჟიმების საშუალებით ოპერატორები არკვევენ წარმატებით განხორციელდა თუ არა სკანირება. კორპუსის ჰერმეტიზაცია IP65 კლასის მიხედვითაა შესრულებული, რაც მტვრისგან საიმედო დაცვაა ისევე როგორც შემთხვევითი მრავალჯერადი დავარდნებისგან ისეთ მყარ ზედაპირებზე როგორიცაა ბეტონი. მოწყობილების ინტერგირებული ინტერფეისი საშუალებას გვაძლებს მივუსადაგოდ სხვადასხვა ადმინისტრაციული კომპიუტერის ბაზას.

უსადენო ხელის სკანერი LS3408-ER შეუძლია ერთ განზომილებიანი ბარ კოდების წაკითხვა უმძიმეს პირობები - მაშინაც კი, როდესაც ეტიკეტი ცვალებად მანძილზეა. სკანირების მანძილი 10 სმ-დან 13 მ-დმეა. ეს მოწყობილობა იდეალურად მიესადაგება საწყობებს და საწარმოო დაწესებულებებს.  გრძელი სამუშაო ცვლების დროს, მოდელის ეგრონომიული დიზაინი საგრძნობლად აადვილებს მუშაობის პროცესს. ინტერგირებული ინტერფეისი საშუალებას გვაძლებს შევუსაბამოთ სხვადასხვა ადმინისტრაციული კომპიუტერის ბაზას.

ხელის ბარკოდების სკანერი  LS3008, მსუბუქი და ერგონომიული დიზაინი გვაძლევს მნიშვნელოვან გაუმჯობესება პროდუქტიულობაში მსუბუქი მრეწველობის, ჯანდაცვის და საცალო რეალიზების სფეროებში.  კონსტრუქციაში არ გვხვდება შემაერთებელი შლეიფები – სკანერის დაზიანებისკენ უმეტეს წილად მიდრეკილი კომპონენტები.

მოწყობილობა საშუალებას გვაძლებს ბარ კოდის წაკითხვა მოხდეს არა დამიზნების პრინციპითაც. სკანირების დისტანციის დიდი მანძილი ხელს უწყობს მოხერხებულ სამუშაო პროცესს. თხევად პოლიმერული სკანირების ტექნოლოგია საგრძნობლად ამცირებს ცვეთას, ხოლო ფიზიკური ზემოქმედებების გამძლე კორპუსი ამაღლებს პროდუქტიულობას.