მანქანაში ჩასამონტაჟებელი კომპიუტერები

VC6096 მობილური კომპიუტერი WWAN-ის მხარდამჭერით ავტომანქანაში სტაციონარული გამოყენებისთვის.

VC6096 მობილური კომპიუტერი უნივერსალური, ფუნქციონარულად დამთავრებული გადაწყვეტაა სატრანსპორტო და ლოგისტიკური პროვაიდერებისთვის რენტაბელურობის მისაღწევად. მძოლთა პროდუქტიულობის გაზრდა, უსაფრთხოების უზუნველყოფის გაუმჯობესება და ტრანსპორტის ცვეთის შემცირება, საერთო ხარჯების შემცირება და მომხმარებლების სერვისის გაუმჯობესება. მოწყობილობა სპეციალურად არის შემქნილი რთულ საგზაო პირობებში სამუშაოდ. მოწყობილობა მძღოლებს თავაზობს უსადენო ხმოვან კავშირს და ექსპლუატაციის ეფექტრუობისთვის მაქსიმალიზაციისთვის ინფორმაცია-მონაცემების გადაცემას WWAN, WLAN, Bluetooth, GPS და ტელემატიკით. VC6096 კონსტრუირებულია ღია პლატფორმის ბაზაზე და უზუნველყოფს თქვენს თავისუფალ არჩევანს სხვადასხვა აპლიკაციებისა თუ პერიფერიული მოწყობილობებში რაც უკეთესაც მოერგება და საჭიროა თქვენი ბიზნესისთვის.

მანქანის საბორტო მობილური კომპიუტერი

დაცული საბორტო მობილური კომპიუტერი VC5090  დაკომპლექტებულია მაღალხარისხიანი wireless ქსელით, რომელიც უზუნველყოფს ინფორმაციის მიღება/შეგროვებას რეალური დროის რეჟიმში ყველაზე რთულ სიტუაციებშიც კი – დამტვირთავ პლატფორმებიდან და მაცივრებიდან სხვადასხვა საწყობებამდე.

მიუხედავად იმისა სპეცტექნიკით ოპერირებენ თქვენი თანამშომლები, სტაციონარულ სამუშაო ადგილას არიან თუ საწყობის რიგშები დადიან, VC5090 გეხმარებათ პროდუქტიულობასი და გიცავთ ტრანსპორტირების დროს, ტვირთის მიღბისას და გაგზავნისას  დაშვებული შეცდომებისგან. საბოლო ჯამში ვღებულობთ – რაციონალურ და სასარგებლო შედეგს. სასაწყობო მეურნეობის ოპერატიული მუშაობდა და შემოსავლის ზრდა.

მობილური სამუშაო სადგური 

MW810 აღჭურვილია უსადენო კავშირის რამოდენიმე ადაპტერით რაც საშიალებას გვაძლევს მგზავრობის დროსაც მოხერხდეს სხვადასხვა ქსელთან საიმედო დაკავშირება. ჩამონტაჟებული GPS, სიგნალის დაკარგვის შემთხვევაში კოორდინატების გამოანგარიშების ფუნქციით, უზუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალების ადგილსამყოფელის იდენტიფიკაციას.

მობილური კომპიუტერი სპეცტექნიკისთვის

ეს მობილური კომპიუტერი იდეალიურია ნებისმიეირ სახეობის სპეტექნიკისთვის. განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში როცა მობილურობა, თავისუფარი ადგილი ძალზე დიდი ფუფუნებაა. MC90XX გამოყენება სიტუაციიდან გამომდინარე შესაძლებელია როგორც სტაციონარულის ასევე მობილური კომპიუტერის. მობილური კომპიუტერი და დასამუხტი დაფა ცალ-ცალკე იყიდება.