ანალოგური რადიოკავშირის საშუალებები
 • სიხშირული დიაპაზონი: 136 – 174 / 400-470 მჰც
 • 128 არხი/128 ზონა
 • სიმძლავრე: 5-50 ვტ
 • 13 სიმბოლოიანი ეკრანი
 • პროგრამირებადი ღილაკი: 10
 • საგანგაშო ღილაკი
 • ინტეგრირებული DTMF and QT/DQT
 • სიგნალირების ტიპი: MDC-1200 / FleetSync
 • 2 ტონიანი სიგნალირების კოდირება/დეკოდირება
 • GPS კოორდინატების გადაცემის საშუალება
 • ინტეგრირებული ხმის ინვერსიული შიფრატორი
 • ხმოვანი სიგნალით აქტივაცია (VOX)
 • გაბარიტები: 160x43x136
 • სამუშაო ტემპერატურა: -30C / +60C
 • ანტენის კონექტორი: UHF
 • სიხშირული დიაპაზონი: 136 – 174 / 400-470 მჰც
 • 16 არხი/2 ზონა
 • სიმძლავრე: 5-50 ვტ
 • პროგრამირებადი ღილაკი: 9
 • საგანგაშო ღილაკი
 • ინტეგრირებული DTMF and QT/DQT
 • სიგნალირების ტიპი: MDC-1200 / FleetSync
 • 2 ტონიანი სიგნალირების კოდირება/დეკოდირება
 • GPS კოორდინატების გადაცემის საშუალება
 • ინტეგრირებული ხმის ინვერსიული შიფრატორი
 • ხმოვანი სიგნალით აქტივაცია (VOX)
 • გაბარიტები: 160x43x137
 • სამუშაო ტემპერატურა: -30C / +60C
 • ანტენის კონექტორი: UHF
 • სიხშირული დიაპაზონი: 136 – 174 / 400-430 / 440-480 მჰც
 • 128 არხი/128 ზონა
 • სიმძლავრე: 1-5 / 1-4 / 1-4 ვტ
 • 8 სიმბოლოიანი ეკრანი
 • სრული კლავიატურა
 • პროგრამირებადი ღილაკი: 7
 • საგანგაშო ღილაკი
 • ინტეგრირებული DTMF and QT/DQT
 • სიგნალირების ტიპი: FleetSync / 2-Tone
 • GPS კოორდინატების გადაცემის საშუალება (KMC-48GPS)
 • ინტეგრირებული ხმის ინვერსიული შიფრატორი
 • ხმოვანი სიგნალით აქტივაცია (VOX)
 • წონა: 280გრ
 • გაბარიტები: 56×109×30.8
 • სამუშაო ტემპერატურა: -30C / +60C
 • სიხშირული დიაპაზონი: 136 – 174 / 400-470 მჰც
 • არხების რაოდენობა: 16
 • სიმძლავრე: 1-5  ვტ
 • პროგრამირებადი ღილაკი: 2
 • საგანგაშო ღილაკი
 • ინტეგრირებული DTMF and QT/DQT
 • სიგნალირების ტიპი: MDC-1200/FleetSync
 • ინტეგრირებული ხმის ინვერსიული შიფრატორი
 • ხმოვანი სიგნალით აქტივაცია (VOX)
 • წონა: 270გრ
 • გაბარიტები: 56×103.7×29.1
 • სამუშაო ტემპერატურა: -30C / +60C
 • სიხშირული დიაპაზონი: 136 – 174 / 400-470 მჰც
 • 128 არხი/128 ზონა
 • სიმძლავრე: 1-5 ვტ
 • 8 სიმბოლოიანი ეკრანი
 • პროგრამირებადი ღილაკი: 9
 • ინტეგრირებული DTMF and QT/DQT
 • სიგნალირების ტიპი: MDC-1200 FleetSync
 • 2 ტონიანი სიგნალირების კოდირება/დეკოდირება
 • GPS კოორდინატების გადაცემის საშუალება (KMC-48GPS)
 • ინტეგრირებული ხმის ინვერსიული შიფრატორი
 • ხმოვანი სიგნალით აქტივაცია (VOX)
 • წონა: 300გრ
 • გაბარიტები: 54x122x33.7
 • სამუშაო ტემპერატურა: -30C / +60C
 • სიხშირული დიაპაზონი: 146 – 174 / 400-430 / 440-480 მჰც
 • არხების რაოდენობა: 16
 • სიმძლავრე: 1-5 / 1-4 / 1-4 ვტ
 • პროგრამირებადი ღილაკი: 2
 • ინტეგრირებული DTMF and QT/DQT
 • სიგნალირების ტიპი: MDC-1200
 • ინტეგრირებული ხმის ინვერსიული შიფრატორი
 • ხმოვანი სიგნალით აქტივაცია (VOX)
 • წონა: 280გრ
 • გაბარიტები: 54x122x33.8
 • სამუშაო ტემპერატურა: -30C / +60C
 • სიხშირული დიაპაზონი: 146 – 174 / 400-430 / 450-490 მჰც
 • არხების რაოდენობა: 16
 • სიმძლავრე: 1-5 / 1-4 / 1-4 ვტ
 • პროგრამირებადი ღილაკი: 2
 • ინტეგრირებული DTMF and QT/DQT
 • სიგნალირების ტიპი: MDC-1200
 • ინტეგრირებული ხმის ინვერსიული შიფრატორი
 • ხმოვანი სიგნალით აქტივაცია (VOX)
 • წონა: 350გრ
 • გაბარიტები: 54x122x33.8
 • სამუშაო ტემპერატურა: -30C / +60C

GP388 მოხსნილია წარმოებიდან.

GP344 მოხსნილია წარმოებიდან.

GM380 მოხსნილია წარმოებიდან.

შემცვლელი მოდელებია DM4400/DM4401DM4600/DM4601